top of page

Mijn lijf, mijn liefde

Logo-MLML.jpg
T2T

Mijn lijf, mijn liefde!

Praten over relaties en seksualiteit met kwetsbare meisjes.
Project gesteund en mede gefinancierd door het fonds Hope for Girls, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Als begeleider van kinderen en jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg sta je zeer dicht bij deze vaak kwetsbare jongens en meisjes. Misschien ervaarde je al dat de drempel om over relaties en seksualiteit te spreken soms groot is? Of kwam je al in aanraking met situaties waar grensoverschrijdend gedrag problemen veroorzaakte en wist je toen niet goed hoe te reageren? 


Zelf aan de slag gaan met deze thema’s is niet evident. Het vereist enige voorkennis en ook durf om soms moeilijke of intieme onderwerpen aan te kaarten. Want hoe maak je duidelijk wat grenzen zijn en hoe deze te beschermen? Hoe leer je vaardigheden en attitudes aan om veilig om te gaan met internet en sociale media? En op welke manier leg je uit wat weerbaarheid is of hoe je duurzame relaties kan aangaan? 


Op deze en nog veel meer vragen krijg je een antwoord in deze specifieke nascholing voor professionals die werkzaam zijn binnen de bijzondere jeugdzorg.


Het CGSO kon dankzij de steun van het Fonds Hope for Girls, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, deze zeer sectorspecifieke nascholing uitwerken. Wat initieel startte als een nascholing voor begeleiders van kwetsbare meisjes kon zeer snel worden uitgebreid naar de hele bijzondere jeugdzorgsector.

 

Intensieve bevragingen en input vanuit het werkveld maakten het voor ons mogelijk om de noden en problemen bij deze doelgroep én hun begeleiders te detecteren. Waar lopen zij tegenaan? Waar liggen de uitdagingen? En welke tools en handvatten achten zij nodig om met deze doelgroep een open communicatie op te starten? Je komt het te weten tijdens deze workshop.

Logo-kbs.gif
hope_logo03.png
bottom of page