top of page

Aan de slag met het
Sensoa Vlaggensysteem

T2T

Aan de slag met het Sensoa Vlaggensysteem
Gepast reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag

Waar kinderen en jongeren samen komen ontstaan relaties. Soms zijn deze vriendschappelijk, soms worden die iets intiemer. Deze relaties spelen zich vaak af in de echte wereld, maar meer en meer ook online.


Ook leerkrachten, zorgcoördinatoren, begeleiders en jeugdwerkers zijn soms betrokken partij hierin. Of ze zijn toeschouwer, soms zelfs van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe moeten ze dan correct reageren? Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet toelaten? Wat is hun positie t.a.v. de groep? En weten ze hoe ze gepast moeten reageren wanneer er zich grensoverschrijdend gedrag voordoet in hun school, voorziening, jeugdwerking? Wat als ze vragen krijgen van ongeruste ouders? 

Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren.


Aan de hand van 6 criteria kan seksueel gedrag ingedeeld worden in 4 categorieën, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type gedrag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld. Deze tool kan zowel op beleidsmatig niveau als tijdens een gesprek met jongeren worden ingezet.

Wat mag je verwachten?

  • We bekijken de gewone seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren 

  • Je leert de basisprincipes van het Vlaggensysteem toepassen

  • Je maakt kennis met de lesmaterialen op basis van het Vlaggensysteem 

  • We linken het Vlaggensysteem aan je beleid: afspraken en communicatie met je team, pedagogische aanpak

  • We maken ruimte voor jouw praktijkvragen en oefenen aan de hand van concrete casussen

bottom of page