top of page

Project "Kaap je klas" (peer to peer)

Dit was een project van Warme Steden in samenwerking met het Vormingscentrum CGSO, Centrum voor Geboorteregeling en seksuele opvoeding, en het JAC, Jongerenadviescentrum, van CAW Noord-West-Vlaanderen (Brugge). Middelbare scholen konden deelnemen aan dit project.

Seksuele opvoeding is een essentieel element in de ontwikkeling van jongeren. Daarom is het belangrijk dat jongeren hier zo goed mogelijk in ondersteund worden. Wij hebben ondervonden dat het voor jongeren makkelijker is om te praten over de thema’s seksualiteit en relaties met leeftijdsgenoten dan met een extern persoon. Zo is het Project ‘Kaap je klas’  tot stand gekomen. 

Wat houdt dit project precies in?

Jongeren uit het 5de middelbaar kregen een korte opleiding seksuele opvoeding van het CGSO of van het JAC. Daarna gaven die jongeren een les RSV (Relationele en seksuele vorming) aan de jongeren van het 4de middelbaar. Wanneer de jongeren de les RSV geven worden zij ook ondersteund door vrijwilligers van het CGSO of van het JAC

Dit project was gratis voor de deelnemende scholen en wordt gefinancierd door Warme Steden. De jongeren waren niet verplicht om deel te nemen aan dit project, het was volledig vrijblijvend. Bij afloop van ‘Kaap je klas’ was er voor de jongeren en de scholen die hebben deelgenomen aan het project een terugkommoment. Daar gingen wij kort bevragen hoe het project verlopen is en kregen de jongeren ook een bedanking voor hun deelname. 

‘Kaap je klas’ bestond uit twee uitrollen:

  • De eerste uitrol vond plaats in april 2018

  • De tweede uitrol vond plaats in november 2018

Hebt u nog vragen, stuur dan gerust een e-mail naar info@cgsobrugge.be
 

bottom of page