top of page

#LIEFVOORJELIJF

RSV

Gratis workshops RSV in secundair onderwijs

Campagne in samenwerking met Rode Neuzen Dag 2021: weerbaarheid van jongeren verhogen

De campagne ‘#LIEFVOORJELIJF’ ondersteunt jongeren zodat ze zich goed in hun vel voelen en fijne relaties aangaan, zowel on- als offline. De GRATIS* workshops die voor deze campagne werden uitgewerkt gaan actief aan de slag met thema’s zoals positief zelfbeeld, diversiteit, omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, …

Het Vormingscentrum CGSO (Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding) werkte hiervoor 4 workshops op maat uit: een voor elke graad in het regulier secundair onderwijs en een draaiboek voor leerlingen uit het BuSeO in de klassen begeleiden. Het enige wat jouw school dient te voorzien is een ruim lokaal en een stabiele internetverbinding. Projectiemogelijkheden (beamer/smartbord/…) zijn handig, maar geen must.

Met deze actie brengen we niet enkel extra kennis en vaardigheden rond relaties, zelfbeeld en het aangeven van grenzen naar je leerlingen over, maar worden leerkrachten ook gemotiveerd en geïnspireerd om in de toekomst met hun klas hierrond te werken.

 AANMELDEN? 
Je kan jouw klas aanmelden voor deze campagne via deze website van de Rode Neuzen Actie

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

 WAT WILLEN WE MET DEZE CAMPAGNE BEREIKEN?  
Met #LIEFVOORJELIJF bieden wij gratis workshops op maat aan in jouw klas. Wij geven je leerlingen tips en tricks zodat zij bewust beslissingen leren nemen in hun vriendschappelijke en intieme relaties. Vormingscentrum CGSO ondersteunt hen in:

  • het ontwikkelen van een positief lichaamsbeeld, 

  • het leren uiten van gevoelens en verlangens,

  • het verhogen van hun weerbaarheid,

  • het bewust worden van hun identiteit op relationeel en seksueel vlak,

  • het uitbouwen van een gezonde visie op lichamelijkheid en seksualiteit. 


Zo verwerven zij de kennis, vaardigheden en attitudes om: 

  • hun wensen en grenzen te uiten,

  • om elkaars privacy te respecteren, ook op sociale media,

  • risicogedrag te vermijden zoals ongeplande zwangerschap, hiv en andere soa's, ongewenste seks en seksueel misbruik, 

  • waarden als wederzijdse toestemming, gelijkwaardigheid, rechten en autonomie toe te passen,

  • gelijkwaardigheid tussen de seksen te respecteren en diversiteit in seksuele en relationele keuzes te erkennen en te tolereren. 

 RESULTAAT? 
Het resultaat is dat de leerlingen een positief zelfbeeld opbouwen. Ze nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Ze streven gelijkwaardige relaties na. Ze leren op een constructieve manier overleggen met hun partner en vrienden, ook over moeilijke onderwerpen. 

 MEER INFO? 

Contacteer onze vormingscoördinator Cindy Ramon: cindy@cgso.be

* Voetnoot:
De verplaatsingskost valt onder de onkosten van de organisator-aanvrager. 

logo Lief voor je lijf 2020 groen.png
Logo RND_Invers.JPG
bottom of page