top of page

In mei legt elke (Brugse) vogel een ei! 

Campagne ter bevordering van Relationele en Seksuele Vorming in het lager onderwijs in Brugge

 

Deze campagne wordt uitgesteld naar mei 2021 wegens de Corona-maatregelen.
Ook wij vinden de gezondheid van de bevolking in het algemeen en onze vrijwilligers immers het belangrijkst. 

 

De campagne: ‘In mei legt iedere vogel een ei’ wil de Brugse scholen aanzetten om aan de slag te gaan met onderwerpen relaties en seksualiteit op school. Dankzij de financiële steun van de stad Brugge kan het CGSO 20 gratis workshops aanbieden. Deze zullen worden uitgevoerd in de periode april-mei 2021

 

Het CGSO zal een programma op maat van de school uitwerken en zelf de workshops in de klassen begeleiden. Ze hoopt met deze actie niet enkel extra kennis en vaardigheden rond relaties en seksualiteit naar de leerlingen over te brengen, maar ook leerkrachten te motiveren en inspireren om in de toekomst met hun klas hierrond te werken.

 

AANMELDEN? 

U kan zich kandidaat stellen om te participeren aan deze campagne door vóór 1 april 2021 uw klas(sen) aan te melden via dit inschrijvingsformulier

Opgelet! Om iedere school gelijke kansen te bieden, kan elke school drie inschrijvingen doorgeven. In het geval er een grotere vraag is naar deze workshops dan wij kunnen aanbieden, maken wij gebruik van een lotingssysteem. Als de vraag groter is dan het aanbod, is het mogelijk dat we niet op alle vragen een antwoord kunnen geven.


WAAROM RSV IN LAGER ONDERWIJS? 
Relationele en Seksuele Vorming (RSV) in de lagere school? Is dat wel aan de orde? Het is een vaak gestelde vraag. Maar RSV geven is zoveel meer dan praten over seks of relaties. In de basisschool behandel je niet de seksuele verlangens, en ga je niet uitgebreid in op soa’s of condooms. Maar wel bijvoorbeeld op welke rollen meisjes en jongens in de maatschappij krijgen, of ze dezelfde dingen mogen doen, enzovoort… Het is heel belangrijk dat kinderen daar van jongs af aan over leren nadenken. En dat ze hun eigen grenzen leren aangeven en de grenzen van anderen leren (her)kennen.


RSV betekent dat je de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begeleidt. Al van bij de kleuters en zelfs baby’s: zo ontwikkelen baby’s intimiteit en een gezonde hechting doordat je hen knuffelt. Probleem is dat in de lagere school RSV nog veel minder in de ontwikkelingsdoelen zit, en dus ook veel minder in het schoolbeleid.


In het secundair onderwijs is RSV sedert dit schooljaar voor het eerst opgenomen in de eindtermen voor de eerste graad. Hiervoor zat RSV verankerd in de vakoverschrijdende eindtermen (VOETen). Veel leraren baseren zich niet op de eindtermen, maar op de leerplannen. Die verschillen per inrichtende macht. RSV komt dan vaak terecht in moraal of godsdienst. En op de godsdienstles heeft de onderwijsinspectie heel weinig zicht, want religieuze instanties als het bisdom of de moslimexecutieve organiseren die. De godsdienst- of moraalleraar krijgt bovendien weinig wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning. RSV dreigt zo een religieuze kleur te krijgen. Dit merken we ook in het lager onderwijs, waar er voor RSV helemaal geen eindtermen te behalen zijn, maar waar wordt gewerkt naar onderwijsdoelen die de leerkrachten grotendeels zelf invullen. 


Het is dus soms afhankelijk van welke leraar er voor de klas staat of er al dan niet een gefundeerde basis rond relaties en seksualiteit wordt aangereikt aan de leerlingen. Veel leerkrachten praten van nature niet makkelijk over relaties en seksualiteit en laten het onderwerp dan ook sneller links liggen. 


Een professionele organisatie inzetten dan maar om RSV toch in de lagere klas te brengen? Dat is voor veel scholen onmogelijk omwille van de geldende maximumfactuur in het basisonderwijs. Heel wat hindernissen dus om effectief met RSV aan de slag te gaan in het lager onderwijs.


DOELSTELLING VAN DEZE CAMPAGNE 
De campagne: ‘In mei legt iedere vogel een ei’ wil hier voor de Brugse scholen wat aan veranderen. Het CGSO engageert zich om de voorzet te geven aan leerkrachten lager onderwijs om met hun klassen aan de slag te gaan met RSV. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft richtlijnen over wat kinderen vanaf 0 jaar moeten leren over RSV. Een aantal van deze richtlijnen wil het CGSO helpen vertalen naar de Brugse lagere scholen toe. Dankzij de financiële steun van de stad Brugge kan het CGSO 20 gratis workshops aanbieden.
 

MEER INFO?

U krijgt meer informatie over deze campagne bij Cindy via info@cgso.be.  

in-mei-legt-elke-vogel-een-ei-2020.jpg
bottom of page