top of page

DOEL
SCHILDERS OP BEZOEK? 

Schilders op bezoek is een vormingskoffer over menstruatie en meer. Naast de menstruatie, komen onder andere ook thema's als menstruatieschaamte en menstruatiearmoede aan bod. 

Met deze koffer wil het CGSO jongeren informeren, sensibiliseren en de komende generaties de juiste kennis en vaardigheden aanreiken om bewust keuzes te kunnen maken. 

-    Kiezen voor wegwerpproducten of voor een ecologisch alternatief? 
-    Stilstaan bij het maatschappelijke en emotionele aspect van menstrueren
-    Kennis verwerven over de biologische aspecten van menstruatie
-    Meer te weten komen over culturele en tijdsgebonden aspecten van menstruatie
-    Elkaars mening respecteren maar ook je eigen mening verruimen
-    …
 

bottom of page